top of page
אנחנו והקהילה

אנחנו והקהילה 

מוסיקה לכל ילד  - שיתוף פעולה מוסיקלי בין יהודים וערבים

 

בית המוסיקה פעיל ביותר בחיזוק והעצמת הקהילה בה הוא נמצא.

 

מוסיקה לכל ילד 

בית המוסיקה פיתח את תוכנית "אמדאוס", במסגרתה מקבלים השכלה מוסיקלית עשרות ילדים בכיתות היסוד, לימוד נגינה בכלי, לפי בחירתם, זאת בין כתלי בית הספר, בשעות הלימודים ובמימון מינימלית של ההורים.

ילדים, שבאופן רגיל לא היו מגיעים לעולם המוסיקה, מנגנים ומשתתפים בהרכבי נגינה בבית הספר.

תוצר חשוב ביותר של תכנית אמדאוס הוא ירידה משמעותית של רמת האלימות בבית הספר ועליה ברורה בהישגים הלימודיים של התלמידים המנגנים.

בתי ספר משתתפים:

  • נר הגלבוע

  • עמק חרוד

  • יד לחמישה

  • חב"ד גלבוע

 

שיתוף פעולה מוסיקלי בין יהודים וערבים

בבית המוסיקה לומדים תלמידים יהודים וערבים כאחד.

השילוב התרבותי יוצר חיבור מרתק, הן מוסיקלי והן חברתי, ותגובות כל ההורים בקונצרטים המתקיימים במשך שנת הלימודים, מעידות על כך.

 

חוזרים לנגן

בית המוסיקה מקיים פעילות ייחודית, בשילוב עם בית הספר למוסיקה "רימון" המאפשרת לכאלה שניגנו בצעירותם, לחזור ולנגן במסגרת מאורגנת.

בית המוסיקה מגבש הרכבי נגינה, מודרכים על ידי מורי בית המוסיקה ו"רימון", מספק להם את התשתית הנדרשת במקום, כלים והגברה ומאפשר להם לחזור ולהיות נגנים פעילים.

מעוניינים לחזור לנגן?  התקשרו עכשיו

bottom of page