מחירון לימודים
ברצוננו לעדכן אותכם שעל פי החלטת הוועד המנהל של בית המוסיקה, שכר הלימוד בשנת תשפ"ג יעודכן באופן מינורי. 

לוח  מחירים  בבית  המוסיקה תשפ''ג.jpg