top of page
Playing Piano
Piano Class

אגודת הידידים

אגודת הידידים של בית המוסיקה נועדה לעדכן את מכרינו ומוקירנו בפעילות השוטפת וכן באירועים המיוחדים שנעשים במהלך  שנת הלימודים, ולהצטרף למעגל המתנדבים והעושים במלאכה.

איך אפשר לסייע ?

"תרומה לזכר" - 
בבית המוסיקה קיים לוח זיכרון. ניתן לתרום ולהנציח את יקירכם על לוח זה.

הענקת מילגות לימוד או השאלת כלי נגינה ללא חיוב לתלמידים מצטיינים או לתלמידים ממשפחות המתקשות בתשלומים.

לקיחת חלק בהפקות  -

מכירת כרטיסים,

צילום אירועים, הסעות,

הכנת כיבוד ומכירתו וכד'.

Section Title

אנו רואים בכך שליחות והגשמת החזון! 

כל תרומה תתקבל בתודה עמוקה, בברכה ובהוקרה.

"מוזיקה היא המתווך בין החיים הרוחניים לחיים החושיים"

לוודויג ואן בטהובן

bottom of page